Анкета от 31/10/2016
Тръшна ли те чумата?

Тръшна ли те чумата?
Моля? Гласувай
Дроп съм брато! Гласувай
Аз съм чумата! Гласувай
Аз я тръшнах чумата! Гласувай