Този секс зар беше хвърлен на 2017 Юли 2017
Ето резултатът от него:


Асен ще праска Теменужка в кучешката поза (задна прашка).
в кучешката поза (задна прашка).