Този секс зар беше хвърлен на 2017 Юни 2017
Ето резултатът от него:


g ще опъва r като едър рогат добитък.
като едър рогат добитък.