Този секс зар беше хвърлен на 2017 Юни 2017
Ето резултатът от него:


Георги ще опъва Десислава в позата обратна гръцка количка.
в позата обратна гръцка количка.