Този секс зар беше хвърлен на 2017 Май 17
Ето резултатът от него:


деян ще клеца криси като едър рогат добитък.
като едър рогат добитък.